LogareHIGHTEC COOL MMU 3

HIGHTEC COOL MMU 3


Lubrifiant de răcire (fără bor) pe bază de uleiuri minerale, miscibil cu apa, cu caracter general pentru solicitări cu dificultate de la uşoară până la medie. Nu conţine alcanolamine/alcanolamide secundare, fiind astfel în conformitate cu TRGS 611. (reguli tehnice pentru substanţe periculoase).


*Depiction may vary.
Pentru recipienţi de 4 litri se aplică volumele minime de comandă. Puteţi afla detalii de la angajatul dvs. responsabil cu distribuţia.