LogareSYSTEMREINIGER

SYSTEMREINIGER


Agent de curăţare a sistemelor, pentru lubrifianţi de răcire miscibili cu apa. Un produs de curăţare şi dezinfectare cu efect sigur şi imediat, pentru toate utilajele de prelucrare a metalelor. Nu conţine alcanolamine secundare şi biocizi cu amine.


*Depiction may vary.
Pentru recipienţi de 4 litri se aplică volumele minime de comandă. Puteţi afla detalii de la angajatul dvs. responsabil cu distribuţia.