LogareHIGHTEC CUT MMU 15

HIGHTEC CUT MMU 15


Lubrifiant de răcire universal insolubil în apă, pe bază de ulei mineral, pentru prelucrări prin aşchiere şi procese uşoare de deformare.

Packaging:
60023-0200-03: 20 L
60023-2000-03: 200 L
60023-1001-03: 1000 L


*Depiction may vary.
Pentru recipienţi de 4 litri se aplică volumele minime de comandă. Puteţi afla detalii de la angajatul dvs. responsabil cu distribuţia.