LogareHIGHTEC PERFORMER-A

HIGHTEC PERFORMER-A


Concentrat pentru reglaj fără uleiuri minerale, miscibil cu apa, cu efect de aditiv EP (presiune extremă) foarte crescut. Nu conţine alcanolamine/alcanolamide secundare, fiind astfel în conformitate cu TRGS 611. (reguli tehnice pentru substanţe periculoase).


*Depiction may vary.
Pentru recipienţi de 4 litri se aplică volumele minime de comandă. Puteţi afla detalii de la angajatul dvs. responsabil cu distribuţia.