LogareCertificare

Zertifikat-ISO-9001_2008-1-ROWE-DE

Începând cu anul 2001, Rowe este certificată conform standardului DIN EN ISO 9001, iar în prezent, în sensul versiunii actuale, conform standardului DIN EN ISO 9001:2015

Certificarea normelor în domeniul automobilelor se bucură de tradiţie la ROWE. Începând cu luna februarie 2009, ROWE este certificată în acest domeniu. Iniţial în baza normei vechi ISO/TS 16949, iar din luna martie 2018 în baza noului standard IATF 16949:2016.

Factorul decisiv pentru această certificare este reprezentat de managementul calității, integrat în procesul companiei, care organizează procesele și interfețele cu clienții și furnizorii, precum și cu ceilalţi parteneri. Instrumentele de control strategic, implementate în fluxurile de lucru, asigură o eficiență superioară și o mai bună calitate a proceselor de performanță din cadrul întregii companii. Demersurile noastre sunt concentrate asupra managementului preventiv al calităţii, pentru prevenirea erorilor. Şi chestionările periodice ale clienților contribuie la identificarea punctelor slabe generate în acest context, pot apărea și dincolo de relaţiile zilnice cu clienții, ceea ce oferă posibilitatea de remediere a acestora.

O certificare extrem de importantă este cea conform standardului IATF 16949:2016.

Această normă recunoscută la nivel mondial sintetizează cerinţele producătorului internaţionali de automobile. Prin certificarea conform normei IATF 16949:2016, compania îşi extinde competitivitatea, îmbunătăţeşte motivaţia personalului şi garantează locurile de muncă.

În contextul misiunii noastre privind acţionarea durabilă şi exercitarea unei influenţe asupra bilanţului nostru de mediu, suntem deosebit de mândri pentru certificarea sistemului de management al energiei în conformitate cu standardul ISO 50001 începând cu luna februarie 2018. Cu caracter general, certificarea prezintă caracter voluntar, permite însă captarea fluxurilor energetice într-o companie, precum şi evaluarea eficienței energetice pentru a pune în aplicare măsuri tehnice și modificări destinate perfecţionării acestora.

În plus, am obținut certificarea ISO 14001 începând cu anul 2010. Elementul principal al acestui standard este reprezentat de procesul de îmbunătățire continuă, ca mijloc de atingere a obiectivelor definite cu raportare la performanţa proprie de mediu. În acest sens, compania trebuie să își elaboreze propria politică de mediu, cu obiective, și să creeze un sistem de management corespunzător.