Feel the
Power.
Hightec Schmierstoffe
made in Germany
Certificare

Zertifikat-ISO-9001_2008-1-ROWE-DE

Începând cu luna februarie 2009, ROWE a fost certificată conform standardului ISO/TS 16949 și, în plus, în februarie 2001 a obținut certificarea conform DIN EN ISO 9001.

Factorul decisiv pentru această certificare este reprezentat de managementul calității, integrat în procesul companiei, care organizează procesele și interfețele cu clienții și furnizorii, precum și cu ceilalţi parteneri. Instrumentele de control strategic, implementate în fluxurile de lucru, asigură o eficiență superioară și o mai bună calitate a proceselor de performanță din cadrul întregii companii. Demersurile noastre sunt concentrate asupra managementului preventiv al calităţii, pentru prevenirea erorilor. Şi chestionările periodice ale clienților contribuie la identificarea punctelor slabe generate în acest context, pot apărea și dincolo de relaţiile zilnice cu clienții, ceea ce oferă posibilitatea de remediere a acestora.

O certificare extrem de importantă este reprezentată de cea în baza normei ISO/TS 16949. Acest standard TS (specificație tehnică) recunoscut la nivel mondial sintetizează cerințele producătorilor internaționali de automobile. Prin certificarea conform standardului ISO/TS 16949, compania își extinde competitivitatea, crește motivația angajaților și garantează locurile de muncă.

În contextul misiunii noastre privind acţionarea durabilă şi exercitarea unei influenţe asupra bilanţului nostru de mediu, suntem deosebit de mândri pentru certificarea sistemului de management al energiei în conformitate cu standardul ISO 50001 începând cu luna februarie 2018. Cu caracter general, certificarea prezintă caracter voluntar, permite însă captarea fluxurilor energetice într-o companie, precum şi evaluarea eficienței energetice pentru a pune în aplicare măsuri tehnice și modificări destinate perfecţionării acestora.

În plus, am obținut certificarea ISO 14001 începând cu anul 2010. Elementul principal al acestui standard este reprezentat de procesul de îmbunătățire continuă, ca mijloc de atingere a obiectivelor definite cu raportare la performanţa proprie de mediu. În acest sens, compania trebuie să își elaboreze propria politică de mediu, cu obiective, și să creeze un sistem de management corespunzător.