LogareCO2

ROWE mizează pe sustenabilitate

Datorită creșterii constante a cerinţelor ca urmare a schimbărilor climatice, producătorul de lubrifianți ROWE a decis să administreze compania cu efect neutru din punct de vedere climatic începând cu anul 2017 și să compenseze în acest context toate emisiile.

Pe baza tuturor datelor disponibile în prezent au fost calculate de către o companie independentă contaminările climatice. Pentru a compensa valorile echivalente de emisii de CO2 calculate și amprenta ecologică lăsată în acest context, s-a decis încă de pe acum compensarea emisiilor întreprinderii şi ale persoanelor susţinute prin achiziţionarea de certificate climatice pentru 2017 și 2018, fiind comercializaţi în mod suplimentar clienților lubrifianţi compensaţi din punct de vedere climatic.
Certificatele acreditate de ONU corespund normei CER (Certified Emission Reduction) și VCS (Verified Carbon Standard) şi au fost aprobate de către organele Convenției-cadru a ONU privind schimbările climatice pentru implementarea cu succes a proiectelor de protecție a climei.

Prin achiziționarea certificatelor climatice sunt sprijinite proiecte climatice importante la nivel mondial, care promovează în primul rând extinderea energiilor regenerabile în țările în curs de dezvoltare și în statele emergente. Acest sprijin financiar nu numai că ajută țările să îmbunătățească situația economică, socială și ecologică, ci reprezintă și un factor cheie pentru transferul tehnologiilor ecologice și pentru dezvoltarea economică durabilă.

Proiectele susținute de ROWE sunt:

  • Sobe standard pe lemn Gold în Mali
  • Proiectul hidroenergetic fluvial în Mali
  • Proiectul hidroenergetic fluvial în Brazilia
  • Energia eoliană în India
  • Producția de energie solară în India

Utilizarea energiei regenerabile reprezintă cu toate acestea un aspect important şi în țările industrializate, acest element fiind inclus de către producătorul de lubrifianți din Worms în liniile sale directoare. În acest context se mizează deja de mai mulţi ani pe sustenabilitate în cadrul companiei, context în care, suplimentar faţă de trecerea la energie electrică obţinută din surse regenerabile de energie, s-a decis încă din 2013, exploatarea energetică independentă a noii reprezentanţe din Worms prin implementarea sistemului de cogenerare. Centrala combinată de cogenerare, care funcţionează cu gaze naturale şi a fost realizată la amenajarea noii locaţii, este alimentată cu o putere termică de 600 kW și electrică de 530 kW. Energia electrică este utilizată pentru producție, iar cea termină pentru a asigura temperatura potrivită a materiilor prime și a produselor finite. Astfel, ROWE dispune de posibilitatea de a face faţă fără încălzire suplimentară. În acest mod nu doar reduse costurile, dar şi emisiile nocive pentru mediu.

În cifre, această situaţie se reprezintă după cum urmează: volumul anual de energie electrică în cadrul companiei se cifrează la aproximativ 3,2 milioane kWh, context în care 2,2 milioane kWh provin din producția și utilizarea proprie. Această valoare corespunde unei economii anuale de aproximativ 69% și reduce bilanţul în cadrul emisiilor proprii de CO2 cu 1.077,16 tone în bilanț. În mod suplimentar, vor fi adoptate alte măsuri pentru a reduce consumul de energie și de hârtie în sectorul administrativ. În același timp, în cadrul operaţiunilor de achiziţii, se va acorda o atenţie specială furnizorilor de servicii neutre din punct de vedere climatic, cu motivarea personalului pentru a manifesta o conduită mai sustenabilă atât în mediul profesional, cât şi în cel privat.

În contextul propriei noastre misiuni de asigurare a unei conduite sustenabile şi de influenţare a bilanţului nostru de mediu, suntem deosebit de mândri şi de certificarea sistemului de management energetic energiei în conformitate cu standardul ISO 50001 începând cu luna februarie 2018. În principiu, certificarea prezintă un caracter voluntar, dar permite înregistrarea fluxurilor energetice în cadrul unei companii, precum şi evaluarea eficienței energetice pentru a pune în aplicare măsuri tehnice și schimbări pentru de îmbunătăţire a acestora.

Pentru angajații săi, ROWE oferă, începând cu data de 01.03.2017, un tarif preferenţial pentru utilizarea de biciclete electrice care reduc pe de-o parte cheltuielile de deplasare ale personalului, care ar fi generate în cazul utilizării unui autoturism, iar pe de altă parte nu provoacă emisii, ceea ce permite în mod sustenabil reducerea cantităţilor de CO2 eliminate cu încă 253 t.

Compania nu contribuie la protecția climei numai prin numeroase măsuri interne, ci produce de mai mulţi ani lubrifianți pe bază de materii prime regenerabilei. Produsele dezvoltate sunt caracterizate şi la utilizatorul final prin performanţele ecologice deosebite, deoarece nu se remarcă doar prin biodegradabilitatea ridicată, ci şi prin reducerea costurilor pentru energie, prin duratele mai lungi de utilizare, ceea ce determină în cele din urmă scăderea emisiilor de CO2 ale utilizatorului.

Pentru Ziua Mondială a Pământului, ziua de promovare a mediului, ROWE anunță în mod suplimentar următoarele aspecte:

Prin convertirea la o companie neutră din punct de vedere al emisiilor climatice, clienții ROWE pot achiziționa în prezent toate produsele, de la recipiente de 1 l până la 1000 l, fabricate în proporţie de 100% prin compensarea emisiilor climatice, contribuind astfel la compensarea globală a emisiilor de CO2. Fabricarea în condiţii ecologice a produsului achiziționat de la ROWE poate fi recunoscută în baza etichetei noastre „compensare CO2”. Această etichetă atestă contribuția noastră la protecţia mediului, prin care compensăm consumul nostru total de CO2 prin intermediul certificatelor de protecție climatică menționate mai sus.

Prin toate aceste măsuri, ROWE nu numai că își compensează bugetul pentru emisiile de CO2, ci preia şi rolul de model pentru alte întreprinderi, deoarece este unul dintre primii fabricanţi din Germania care își compensează în mod voluntar emisiile în temeiul Protocolului de la Kyoto. În plus, potrivit propriilor verificări, producătorul de lubrifianți este una dintre primele companii care oferă clienților săi lubrifianți compensați climatic.