CERTIFIKATI | ROWE MINERALÖLWERK GMBH | BVB Champion Partner 

PrijavaCERTIFIKATI

Zertifikat-ISO-9001_2008-1-ROWE-DE

Od leta 2001 ima družba Rowe certifikat DIN EN ISO 9001 in trenutno v skladu z veljavno različico po DIN EN ISO 9001:2015

Certifikat avtomobilskih standardov je pri družbi ROWE že tradicionalno. Od februarja 2009 ima družba ROWE certifikat na tem področju. Na začetku po starem standardu ISO/TS 16949, od marca 2018 pa po novem standardu IATF 16949:2016.

Odločilno pri dodelitvi teh certifikatov je upravljanje kakovosti, ki je zasidrano v procesu podjetja in ki organizira poteke in vmesnike do strank in dobaviteljev ter drugih partnerjev. Strateška kontrolna orodja, ki so bila vključena v delovne poteke, zagotavljajo višjo učinkovitost in kakovost delovnih procesov v celotnem podjetju. Naš poudarek je pri tem na preventivno delujočem upravljanju kakovosti za preprečevanje napak. Tudi redna izvedba anket med strankami, ki se izvajajo tudi zunaj dnevnega stika s strankami, prispeva k pravočasnemu odkrivanju šibkih točk in odpravljanju le-teh.

Izredno pomemben certifikat je ta, pridobljen v skladu z IATF 16949:2016.

Ta svetovno priznani standard povzema zahteve mednarodnih proizvajalcev avtomobilov. S certifikatom po IATF 16949:2016 podjetje še nadaljnje utrjuje svojo konkurenčnost, dviguje motivacijo zaposlenih in zagotavlja delovna mesta.

V sklopu naloge, ki smo si jo zadali sami, t. j. delovati trajnostno in vplivati na naše okoljsko ravnovesje, smo še posebej ponosni na pridobitev certifikata za sistem za upravljanje energije v skladu z ISO 50001, ki smo ga pridobili februarja 2018. Pridobitev certifikata je sicer prostovoljna, vendar pa omogoča zajemanje energijskih vplivov v podjetju ter ovrednotenje energetske učinkovitosti, na osnovi česar je nato mogoče uvesti potrebne tehnične ukrepe in spremembe za izboljšanje.

Poleg tega imamo od leta 2010 tudi certifikat sistema za upravljanje okolja v skladu z ISO 14001. Težišče tega standarda je na stalnem procesu izboljšanja kot sredstvu za dosego določenih ciljev z ozirom na lasten okoljski prispevek. Pri tem mora podjetje ustvariti lastno okoljsko politiko s cilji ter vzpostaviti ustrezne upravljalni sistem.