CO2 | ROWE MINERALÖLWERK GMBH | BVB Champion Partner 

PrijavaCO2

ROWE stavi na trajnost

Zaradi vedno večjih zahtev zaradi podnebnih sprememb se je proizvajalec maziv ROWE odločil, da bo od leta 2017 svoje podjetje vodil na podnebju nevtralen način in pri tem kompenzirali ve emisije.

V ta namen mu je neodvisno podjetje na osnovi vseh razpoložljivih trenutnih podatkov izračunalo podnebne obremenitve. Da bi izravnali izračunane CO2-ekvivalentov in posledični okoljski odtis, so se pri podjetju odločili, da bodo z nakupom podnebnih certifikatov že danes izravnali emisije podjetja in podprtih oseb za leti 2017 in 2018, poleg tega pa bodo kupcem ponudili maziva z izravnavo za podnebje.
Certifikati, ki jih akreditira ZN, ustrezajo standardoma CER (potrjeno zmanjšanje emisij) in VCS (standard za verificiran ogljik), organi konvencije ZN za podnebje pa so ju odobrili za uspešno izvedbo projektov za zaščito podnebja.

Z nakupom podnebnih certifikatov se podpirajo pomembni podnebni projekti po vsem svetu, ki podpirajo predvsem obnovljive energije v državah v razvoju in novo industrializiranih državah. Ta finančna podpora državam ne pomaga samo pri izboljšanju gospodarske, družbene in ekološke situacije, ampak je tudi glavna gonilna sila za prenos čistih tehnologij ter trajnostno usmerjenega gospodarskega razvoja.

Projekti, ki jih podpira podjetje ROWE, so:

  • Gold Standard lesene peči Maliju
  • projekt pridobivanja energije iz tekoče vode v Maliju
  • projekt pridobivanja energije iz tekoče vode v Braziliji
  • vetrna energija v Indiji
  • solarna proizvodnja električne energije v Indiji

Uporaba obnovljive energije pa je tudi v industrijskih državah pomemben vidik, ki ga je proizvajalec maziv iz Wormsa sprejel med svoja vodila. Na osnovi tega v podjetju že vrsto let stavijo na trajnost. Tako so npr. že leta 2013 prešli na električni tok iz obnovljive energije, nova lokacija v Wormsu pa se s kombinacijo moči in toplote samostojno oskrbuje z energijo. Toplarna na zemeljski plin, izdelana pri gradnji nove lokacije, je toplotno oskrbovana z močjo 600 kW, električno pa s 530 kW. Tok se uporablja za proizvodnjo, toplota pa za pravilno temperaturo izhodnih snovi in gotovih izdelkov. Tako je podjetje ROWE zmožno obratovati brez dodatnega ogrevanja. To ne zmanjša le stroškov, ampak tudi okolju škodljive emisije.

V številkah je to videti sledeče: poraba energije v obliki električnega toka v podjetju letno nanese na pribl. 3,2 milijonov kilovatnih ur, od tega podjetje samo proizvede 2,2 milijona kilovatnih ur. Letno to predstavlja pribl. 69-odstotni prihranek in zmanjšanje bilance lastnega režima za CO2 za 1.077,16 ton. Poleg tega se uvajajo nadaljnji ukrepi za zmanjšanje porabe energije in papirja v upravi. Podjetje prav tako stremi k temu, da bi pri nabavi sodelovalo s ponudniki podnebno nevtralnih storitev, svoje zaposlene pa tako v poklicnem kot tudi zasebnem življenju poskuša motivirati k bolj trajnostnemu vedenju.

V sklopu naloge, ki smo si jo zadali sami, t. j. delovati trajnostno in vplivati na naše okoljsko ravnovesje, smo še posebej ponosni na pridobitev certifikata za sistem za upravljanje energije v skladu z ISO 50001, ki smo ga pridobili februarja 2018. Pridobitev certifikata je sicer prostovoljna, vendar pa omogoča zajemanje energijskih vplivov v podjetju ter ovrednotenje energetske učinkovitosti, na osnovi česar je nato mogoče uvesti potrebne tehnične ukrepe in spremembe za izboljšanje.

Svojim zaposlenim podjetje ROWE od 1.3.2017 nudi ugodnejšo tarifo za uporabo e-koles, ki po eni strani zmanjšajo potne stroške zaposlenega, ki bi sicer nastali ob uporabi osebnega vozila, po drugih strani pa ne povzročajo emisij, s čimer bi lahko trajnostno zmanjšali emisije CO2 za nadaljnjih 253 ton.

Podjetje pri tem k zaščiti podnebja ne prispeva samo s številnimi internimi ukrepi, ampak že vrsto let izdeluje maziva na osnovi obnovljivih surovin. Razviti izdelki se pri končnem uporabniku prav tako odlikujejo kot posebej podnebju prijazni, saj niso le enostavno biološko razgradljivi, ampak z dolgo uporabno dobo znižajo tudi porabo energije ter nenazadnje emisije CO2 potrošnika.

Ob današnjem Svetovnem dnevu Zemlje, akcijskem dnevu za okolje UNO-ta, je podjetje ROWE naznanilo še sledeče:

S tem, ko je podjetje prešlo na podnebju nevtralno obratovanje, so sedaj vsi izdelki, ki so kupcem na voljo pri podjetju ROWE, tako tisti v 1- kot tudi tisti v 100-litrskih embalažah, izdelani s 100-odstotno podnebno izravnavo, s čimer bodo lahko sedaj tudi kupci sami prispevali h globalni izravnavi CO2. Podnebju prijazno proizvodnjo svojega izdelka ROWE prepoznate po naši natisnjeni etiketi “CO2-izravnava”. Ta etiketa potrjuje naš prispevek za okolje, saj z navedenimi certifikati za zaščito podnebja našo celotno CO2-porabo izravnamo.

Z vsemi temi ukrepi podjetje ROWE svoj CO2-režim ne le izravna, temveč je tudi vzor drugim podjetjem, saj je eno prvih v Nemčiji, ki svoje emisije prostovoljno izravna v skladu s Kjotskim protokolom. Poleg tega je proizvajalec maziv po lastnih ugotovitvah eno prvih podjetij, ki svojim kupcem nudi maziva s kompenzacijo emisij.