21164 | ROWE MINERALÖLWERK GMBH | BVB Champion Partner 

PrijavaHIGHTEC BREMSENREINIGER

HIGHTEC BREMSENREINIGER


This product is a residue-free evaporating cleaning mixture, ideal for removing oils, greases and other contamination.
Št. artikla:
21164

Informacije o izdelkih:


Posoda:
21164-0005-03: 0 -


*Slike/etikete se lahko razlikujejo. Poimenska odobritev je pridobljena.
Za 4-litrske posode veljajo najmanjše odvzemne količine. Podrobnosti dobite pri svojem pristojnem prodajalcu.